Donderdag, 21 januari 2021

In recent uitgevoerd onderzoek door de universiteit van St. Gallen, blijkt dat de adoptie van blockchain technologie in supply chains bij bedrijven nog niet wil vlotten. Hoewel de voordelen die deze datadelingstechnologie biedt op hoofdlijnen bekend zijn, zijn succesvolle implementaties beperkt. Dit onderzoek maakt duidelijk waarom.

Op basis van een onderzoek bij 115 verladers en logistiek dienstverleners, zijn er 4 kerngebieden aan te duiden die een belangrijke rol spelen in het succes van adoptie:

  • educatie: 44% van de respondenten geeft aan dat een goed begrip van de technologie cruciaal is. Blockchain is meer dan een database. Vooral support van hoger management is doorslaggevend.
  • technologie: de link tussen de fysieke en digitale wereld  is een grote uitdaging bij het implementeren  van blockchain en creert op haar beurt weer nieuwe uitdagingen. Wanneer dit op ketenniveau wordt bekeken, speelt ook digitization asymmetry een belangrijke rol. In hoeverre lopen de deelnemende bedrijven gelijk in de digitale transformatie?
  • stakeholders: om ketendigitalisering d.m.v. blockchain in beweging te krijgen, zullen meerdere partijen tijd en geld moeten investeren. Zo'n 67% van de respondenten gaf aan dat het lastig blijkt om ketenpartijen te overtuigen mee te doen aan een initiatief.
  • waardecreatie: elk bedrijf heeft zijn eigen kijk op waardecreatie, bijv. vanuit technologie, marketing of samenwerking. Dit is bepalend in de bereidbaarheid met nieuwe technologie aan de slag te gaan. Zo'n 30% wijst een brede implementatie nog af.

Kortom, hoe kan een bredere adoptie worden aangemoedigd? De onderzoekers adviseren om vroeg in het traject met alle benodigde stakeholders om de tafel te zitten om hun behoefte en belemmeringen te bespreken. Zorg dat ze vroegtijdig betrokken raken, stem standaarden af en zorg voor een win-win voor alle partijen, afhankelijk van een ieders kijk op waardecreatie.

Spark! Living Lab

Woensdag 27 januari organiseert Spark! Living Lab een open en gratis event, waarin datadeling in supply chains centraal staat. Bovenstaande adoptiestrategieen spelen een nadrukkelijke rol. Interesse? Inschrijven via deze link.


Onderzoek

Meer informatie over het uitgevoerde onderzoek: https://www.scmr.com/article/unmasking_blockchain_in_supply_chains