Spark! - Living Lab verkent de toepassing van blockchain-technologie in supply chains en logistiek, gericht op de transitie naar een circulaire economie. Duurzaamheid staat hoog op de overheidsagenda en in 2050 dient de economie volledig circulair te zijn. Voor transport en logistiek betekent dit een enorme reductie in CO2-uitstoot, dat alleen haalbaar is met radicale innovatie. Spark! - Living Lab van hogeschool Windesheim UAS, TU Delft, TNO, Blocklab, evofenedex, STC, Fifth Chrome en Supply Chain Finance Community (SCFC) doet dit. De jury van de Computable Awards 2020 in de categorie MKB-project nomineert het project ‘Spark! - Living Lab’.

Waar diverse initiatieven zich richten op het ontwikkelen van een vertical (een oplossing specifiek ontwikkeld voor een toepassing, van gebruikers tot en met infrastructuur in een keten), heeft Spark! zich gericht op het ontwikkelen van een neutraal, open data-platform (service infrastructuur) waarop applicaties kunnen worden ontwikkeld met een specifiek toepassing (en business case). De infrastructuur als commodity of nutsvoorziening, met applicaties die businesswaarde opleveren.

Ook in ogenschouw dient te worden genomen dat er pas recent de eerste wetenschappelijke artikelen zijn verschenen over de impact van blockchain in supply chains en logistiek. Hiermee loopt onderzoek achter op de snelle ontwikkeling in de markt wat de noodzaak voor experimenten en bijbehorend onderzoek vergroot. Dit project levert veel kennis en resultaten op van de praktijkcases die worden ontwikkeld en onderzocht en bouwt tevens aan de neutrale infrastructuur. De combinatie van partijen in het consortium, maakt ook mogelijk al deze perspectieven te belichten en zorgt voor aantrekkelijkheid vanuit de markt om aan te sluiten. Hierdoor ontstaat een krachtig en succesvol ecosysteem van partijen en initiatieven rondom data-driven logistics waar alle spelers in de ketens van profiteren. Met het consortium bestaande uit TU Delft, TNO, Blocklab, evofenedex, STC, Fifth Chrome, Supply Chain Finance Community (SCFC), onder leiding van Windesheim UAS is veel expertise gebundeld voor het ontwikkelen van bovengenoemde infrastructuur en toepassingen. Daarom een terecht genomineerde bij de Computable Awards 2020 in de categorie MKB-project.

Meer informatie op de site van Computable.nl.