Play Video

TradeIX: Blockchain-enabled trade finance in global supply chains | Why BCT?

Deze video legt uit waarom blockchain voordelen biedt in situaties waarin meerdere partijen actief zijn in een proces, zonder de noodzaak van een 'trusted third party'. Dit soort situaties komen veel voor in supply chains.