Untitled design(2)

Tradecoin

In agroketens zien we geld zich vaak maar langzaam bewegen van de klant naar de daadwerkelijk boeren, waardoor sociale en ecologische ongelijkheden ontstaan. Met TradeCoin willen we blockchain, digital twins en NFT's (tokens) gebruiken om het financieringsrisico te verlagen en daarmee de sociale impact te vergroten.

Hudige situation

Het doel van deze toepassing is om zowel het financieringsrisico diep in agroketens te verlagen, alsmede de sociale, ecologische en economische impact te vergroten voor de spelers aan het begin, door transparantie en traceerbaarheid van de supply chain te vergroten.

Centrale onderzoeksvraag is tot op welk detailniveau er met behulp van blockchaintechnologie end-to-end product-, informatie- en financiële stromen van een supply chain kan worden getraceerd en geïntegreerd. Ook kijken we naar de mogelijkheid deze data te gebruiken voor het voeden van risicobeoordelingsmodellen.

In directe samenwerking met het betrokken bedrijf en ontwikkelaars is een informatiemodel, -architectuur en proof of concept ontwikkeld dat nauwkeurig de goederen en bijbehorende transformaties die het ondergaat, vastlegt. Dit levert een product paspoort op met verwijzingen naar digitale assets over de gehele levenscyclus van het product waarmee de herkomst kan worden aangetoond. Deze aanpak is tevens positief getest in een voorraadfinancierings-toepassing.

 

Onderzoeksvraag

Annona heeft als missie om duurzame, veilige en inclusieve ketens te realiseren die hun oorsprong hebben in fragiele landen. Dit willen we mogelijk maken door toegang tot kapitaal te faciliteren, de fysieke goederenstroom te controleren en data uit de keten te gebruiken. In samenwerking met Spark is een proof of concept ontwikkeld omdeze ambitie met blockchain technologie te ondersteunen. De use case kent drie fases. In de eerste fase is er een platform neergezet op basis waarvan er een digital twin kan worden gemodeleerd van de daadwerklijke ketenstructuur en goederenstroom. Dit geeft de benodigde structuur aan de data/informatie die vanuit de verschillende ketenpartijen zal worden aangeleverd. Niet alleen is dit relevant voor de risicoanlayse maar dit biedt ook de basis voor transparantie, zichtbaarheid en validatie van oorspong in de keten. De tweede fase heeft als focus om de structuur voor een risicomodel neer te zetten die ingeregeld kan worden naar de behoefte van verschillende soorten financiers en financieringsoplossingen. De derde fase beoogt een financierngs- en betaalmogelijkheid binnen het platform al dan niet met cryptocoins.

tradecoin low

In samenwerking met

Research & codes

These are the results of the work made incollaboration between the consortium's partners: