Untitled design(2)

Tradecoin

In agroketens zien we geld zich vaak maar langzaam bewegen van de klant naar de daadwerkelijk boeren, waardoor sociale en ecologische ongelijkheden ontstaan. Met TradeCoin willen we blockchain, digital twins en NFT's (tokens) gebruiken om het financieringsrisico te verlagen en daarmee de sociale impact te vergroten.

Hudige situation

Het doel van het Tradecoin-project is om zowel het financieringsrisico diep in de keten te verlagen, als de sociale, ecologische en economische impact te vergroten voor de spelers aan het begin van agriketens. Beide doelen zullen naar verwachting worden bereikt door de transparantie en traceerbaarheid van de supply chain te vergroten, wat meer financieringsopties en daarmee sociale impact mogelijk maakt voor partijen diep in dit soort ketens.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag die bij deze use case hoort zijn:

  • Tot op welk detailniveau kunnen we met behulp van blockchaintechnologie end-to-end product-, informatie- en financiële stromen van een supply chain traceren en integreren?
  • Hoe kunnen we dit systeem gebruiken om een ​​risicobeoordelingsmodel te voeden dat diepe financiële deals berekent?
  • Wat is de impact van het gebruik van die ontwikkelingen op blockchain-technologieën om:
    1. De impact van deep tier finance-oplossingen voor de diepst gelaagde entiteiten vergroten?
    2. De beoordeling van sociale, economische en milieucriteria van alle entiteiten van de ketens verhogen?
  • En welke extra voordelen heeft een aan het ecosysteem gewijde digitale valuta op deze pijlers?

Beoogde oplossing/producten

De beoogde oplossing richt zich op de product-transformatie-activiteiten. Elke individuele partij van een product (product lot) wordt in elke afzonderlijke staat en hoeveelheid vertegenwoordigd door een non fungible token (NFT). Transformaties die partijen ondergaan in de keten, worden ondervangen met smart contracts. Bij elke transformatie wordt de oude NFT vernietigd en een of meerdere nieuwe NFTs worden gemaakt om de nieuwe staat en het gewicht van het product weer te geven. De waarde van een NFT wordt bepaald via de productstatus, het gewicht en de transformaties die het heeft doorlopen. De herkomst van het product wordt bepaald via de entiteiten die het token in hun wallet hadden en welke smart contracts het huidige token en de voorgaande instanties hebben getransformeerd. Het onderpand van elke supply chain-entiteit wordt op elk moment bepaald via de product-NFT's in hun blockchain-wallets.

Deze aanpak zorgt voor de meest gedetailleerde tracking en tracing van de supply chain en ook voor inzicht in wijzigingen van producthoeveelheden. Hoge mate van granulariteit en het gedetailleerd kunnen volgen, leiden echter tot veel NFT creaties en transacties, wat mogelijk resulteert in hoge(re) operationele kosten.

In samenwerking met

Research & codes

These are the results of the work made incollaboration between the consortium's partners: