Untitled design(2)

Tradecoin

In agroketens zien we geld zich vaak maar langzaam bewegen van de klant naar de daadwerkelijk boeren, waardoor sociale en ecologische ongelijkheden ontstaan. Met TradeCoin willen we blockchain, digital twins en NFT's (tokens) gebruiken om het financieringsrisico te verlagen en daarmee de sociale impact te vergroten.

De onderzoeksvraag behorende bij deze use case is: Wat is de toegevoegde waarde van blockchain, tokens en sensoren bij het faciliteren van deep tier financiering van (kleine) boeren in agroketens?

Huidige situatie

In onze agroketens verplaatsen goederen zich tegenwoordig veel gemakkelijker van boeren naar retailers dan dat geld in de tegengestelde richting beweegt, met als gevolg financiële -, sociale - en milieuimpact op (kleine) boeren. Deep tier financiering biedt een oplossing. Indien dergelijke financiering reeds wordt gebruikt, zijn er nog steeds veel stappen nodig voor één boer om voorfinanciering te ontvangen. TradeCoin heeft tot doel een informatiesysteem te ontwikkelen dat de verschillende transformatieprocessen in de keten nauwkeurig volgt: van grondstof tot eindproduct door de gehele keten.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag behorende bij deze use case is: Wat is de toegevoegde waarde van blockchain, tokens en sensoren bij het faciliteren van deep tier financiering van (kleine) boeren in agroketens?

Beoogde oplossing/producten

De oplossing wordt in drie fasen ontwikkeld. In de eerste twee fasen wordt een blockchain-gebaseerde data-infrastructuur opgezet die het mogelijk maakt om een rijke datastroom van de transformatieactiviteiten te extraheren. Deze infrastructuur bestaat uit een off-chain systeem met de gebruikersinterface, non-fungible tokens (NFT's), blockchain wallets en smart contracts. Voor een nauwkeurige monitoring van de status van het transformatieproces dient de infrastructuur te zijn uitgerust met real-time tracking- en tracingmogelijkheden.

In samenwerking met

Research materials will be added soon...