Naamloos-1_Tekengebied 1-02

TradeTrust

Trade Trust richt zich op het digitaliseren van de Bill of Lading (BoL) middels een neutraal en interoperabel platform. De BoL is "een titeldocument, een ontvangstbewijs voor verzonden goederen en een contract tussen een vervoerder en een verzender". Dit document wordt afgegeven door een vervoerder en doorgegeven aan de verzender wanneer de goederen worden geladen. Omdat dit fysiek plaatsvindt, is het een kostbaar proces. Het digitaliseren van de BoL is efficiënter; het bespaart tijd en geld.

Huidige situatie

In de huidige situatie worden nog voornamelijk papieren transportdocumenten gebruikt, zo ook voor de BoL. Van oudsher heeft de BoL drie functies:

  • Bewijs van vervoersovereenkomst
  • Ontvangst van goederen
  • Eigendomsdocument voor de goederen

In de praktijk wordt de BoL als een papieren document uitgegeven, getekend en gestempeld door de vervoerder met een set originelen.

Experiment/onderzoeksvraag

In deze use case onderzoeken en experimenten we met de mogelijkheden om een elektronische BoL (eBL) uit te geven op het ene platform, en deze te verifiëren en verwerken op een ander digitaal handelsplatform. Tevens dient huidige wet- en regelgeving te worden aanpast aan de eBL. Als dit lukt, kan het voor meerdere transportbedrijven aanzienlijke efficiëntiewinst opleveren. Digital Container Shipping Association schat dat de industrie mogelijk meer dan $4 miljard per jaar zou kunnen besparen als slechts 50 procent EBL-acceptatie wordt bereikt.

Oplossing

Door middel van een blockchain gebaseerde oplossing is een interface ontwikkeld waarmee bestaande platformen (zoals Port Community Systems) kunnen worden gekoppeld voor het uitwisselen van logistieke en financiële data, zoals de eBL. De data wordt uitgewisseld zonder te worden opgeslagen en zonder dat de eigendom verandert. Hiermee ontstaat een neutrale en interoperabele oplossing voor het uitwisselen van handelsdata, wat hierdoor ook toegankelijk wordt voor het MKB. Al met al is het belangrijke stap om havens over de hele wereld veiliger, sneller, efficiënter en duurzamer te maken.

Uit de pilot blijkt dat het mogelijk is end-to-end verwerkingstijd van gemiddeld 6-10 dagen met fysieke documenten, te verkorten naar <24 uur met de eBL. Een enorme tijdsbesparing!

In samenwerking met

Deliverables

This is a presentation of the use case by Aljosja Beije