Naamloos-1_Tekengebied 1-02

TradeTrust

Trade Trust richt zich op het digitaliseren van de Bill of Lading (BoL) middels een neutraal en interoperabel platform. De BoL is "een titeldocument, een ontvangstbewijs voor verzonden goederen en een contract tussen een vervoerder en een verzender". Dit document wordt afgegeven door een vervoerder en doorgegeven aan de verzender wanneer de goederen worden geladen. Omdat dit fysiek plaatsvindt, is het een kostbaar proces. Het digitaliseren van de BoL is efficiënter; het bespaart tijd en geld.

Blocklab

Papieren Bill of Ladings (BoL) worden afgegeven door een rederij na het laden van de goederen op de boot en dient als het bewijs van de vervoersovereenkomst tussen vervoerder en de houder van het document, ontvangst van de goederen en geeft de houder het beschikkingsrecht over de goederen. In het geval van een “To Order” BoL kan dit beschikkingsrecht worden overgedragen. Hierdoor is het ook zeer geschikt als onderpand. Echter, dit kan momenteel rechtsgeldig alleen met de papieren BoL. Hierdoor is het een kostbaar en tijdrovend proces als gevolg van de vele papier-digitaal-papier processen. Een elektronische BoL (eBoL) is efficiënter, maar vraagt om een interoperabel en neutrale infrastructuur alsook rechtsgeldigheid.

Centrale onderzoeksvraag is hoe een eBoL uitgegeven op een platform, kan worden geverifieerd en verwerkt op een ander digitaal platform. Ook wordt de impact op bestaande wet- en regelgeving onderzocht.

Pilots hebben aangetoond dat een aanzienlijke besparing wordt gerealiseerd met de digitale eigendomsoverdracht met een eBoL, ondermeer door een reductie in de doorlooptijd en kan fraude eerder worden geconstateerd.

Inmiddels is de internetconsultatie over het wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch vervoerbestand gestart. Het voorziet voor zeevervoer in een regeling voor het elektronisch vervoerbestand (cognossement en vrachtbrief) in het Burgerlijk Wetboek.

Havenbedrijf Rotterdam

De oplossing biedt gebruikers een intuitieve interface voor de interactie met TradeTrust, een publiek blockchain netwerk dat functioneert als een gemeenschappelijk referentiekader voor de partijen die betrokken zijn bij de electronische overdracht van de eBoL. Zo worden systemen van de uitgever (rederij), ontvanger en verzender van de goederen, banken en eventuele andere betrokken partijen verbonden. Door de eBoL om te zetten naar een token blijft data off-chain, en wordt het beschikkingsrecht overgedragen tussen de verschillende partijen. De oplossing bestaat verder uit een digitale kluis waarin de eBoL data opgeslagen wordt en waarmee op elk moment de juiste partijen toegang krijgen tot de data. Hiermee ontstaat een neutrale en interoperabele oplossing. TradeTrust is volledig open-source en toegankelijk voor het MKB. Het is een belangrijke stap om havens over de hele wereld veiliger, sneller, efficiënter en duurzamer te maken.

Resultaten van een proef uitgevoerd in 2021 tonen aan dat de digitale eigendomsoverdracht tijd bespaart en efficiëntie verbetert. Partners Ocean Network Epress en Olam konden de end-to-end-verwerkingstijd van documenten inkorten van zo’n 6 tot 10 dagen (fysieke documenten) naar <24 uur (eBoL). De DCSA schat dat wanneer 50% van de vrachtbrieven wordt vervangen door een eBL, dit een besparing kan opleveren van meer dan USD 4 miljard.

tradetrust low

In samenwerking met

Deliverables

White paper

Webinars