Naamloos-1_Tekengebied 1-03

Geconditioneerde goederen

Het vervoeren van goederen van afzender naar ontvanger is de eenvoudigste beschrijving van een logistieke keten. De bijbehorende betaling bewandelt vervolgens de route in omgekeerde richting. Binnen supply chains worden veel goederen onder vooraf gesproken condities opgeslagen en verzonden. Vandaar de titel ‘geconditioneerde goederen’.

Huidige situatie

Momenteel voert Spark! een project uit in de aardappelketen van LambWeston, één van ‘s werelds grootste producenten en verwerkers van aardappelproducten. Deze aardappelproducten worden door transporteur DLG onder specifieke temperatuurcondities vervoerd naar Lineage. Daar worden de producten diepgevroren opgeslagen voordat ze naar de retailer gaan en vervolgens naar een consument. Misschien ben jij dat wel!

Onderzoeksvraag

Blockchain technologie biedt de mogelijkheid betrouwbaarheid, traceerbaarheid en authenticiteit van informatie te garanderen. In samenspel met smart contract gebaseerde overeenkomsten in een trustlessomgeving. Dit voorspelt een forse verandering in de opzet van supply chains. Producten kunnen worden gespiegeld in een digitale equivalent, de digital twin. Alle relevante handelingen en omgevingsfactoren kunnen worden bewaard en gemonitord met deze digital twin, bijvoorbeeld de temperatuur van het product.

De vraag die we willen beantwoorden in deze toepassing is: Welke waarde kunnen realtime temperatuurgegevens in de logistieke keten brengen? Door deze vraag te beantwoorden, krijgen deelnemende partijen meer grip op de keten en kunnen daardoor betere beslissingen nemen, gebaseerd op data, over toekomstige optimalisatie en productontwikkeling.

Beoogde oplossingen/ producten

Afgelopen semester is een analyse uitgevoerd op het huidige proces, in samenwerking met de betrokkende partijen. Dit semester werken verschillende teams aan de volgende projecten: afronding van de haalbaarheidsstudie, realiseren van een blockchain-platform voor het opslaan en delen van temperatuurgegevens en het toetsen van de betrouwbaarheid van sensoren in het bestudeerde proces.

In samenwerking met

Video

Een korte video waarin Maxime Bouillon, Lab Manager bij Spark! Living Lab, vertelt over deze usecase.