Naamloos-1_Tekengebied 1-03

Conditioned goods

Het vervoeren van goederen van afzender naar ontvanger is de eenvoudigste beschrijving van een logistieke keten. De bijbehorende betaling bewandelt vervolgens de route in omgekeerde richting. Binnen supply chains worden veel goederen onder vooraf gesproken condities opgeslagen en verzonden. Vandaar de titel ‘geconditioneerde goederen’.

Huidige situatie 

De use case van Conditioned Goods is het langstlopend project van het lab. Na verschillende op blockchain gebaseerde prototypes en experimenten met sensoren te hebben ingezte in de onderzochte context, hebben we als consortium besloten een stap terug te doen en het einddoel van deze use case opnieuw te beoordelen. We zullen de komende 5 maanden gebruiken om een ​​use case definitie (one-pager) voor te bereiden waarin we gezamenlijk het doel, deliverables en rollen definiëren. Er zijn veel kansen met betrekking tot deze toepassingen mogelijk met nieuwe academische partners, technologieleveranciers, enzovoort. We streven ernaar om dit studiejaar af te sluiten met een mooie basis voor de volgende stappen.

Onderzoeksvraag 

Blockchain-technologie biedt de mogelijkheid om de betrouwbaarheid, traceerbaarheid en authenticiteit van informatie te garanderen, vooral combinatie met smart contract gebaseerde overeenkomsten in een trustless omgeving. Dit maakt op termijn grote veranderingen in het ontwerp van supply chains mogelijk. Producten kunnen worden gespiegeld in een digitaal equivalent, de digital twin. Met deze digital twin kunnen alle relevante handelingen en omgevingsfactoren worden opgeslagen en bewaakt, zoals bijvoorbeeld de temperatuur van het product.

De vraag die we in deze toepassing willen beantwoorden is: welke waarde kunnen realtime temperatuurgegevens voor de logistieke keten hebben? Door deze vraag te beantwoorden krijgen deelnemende partijen meer grip op de keten en kunnen daardoor op basis van data betere beslissingen nemen over toekomstige optimalisatie en productontwikkeling.

Beoogde oplossingen/producten

Ons doel voor de zomer van 2022 is om een use case beschrijving op te leveren waarin doel, rollen en resultaten voor dit project opnieuw zijn vastgesteld.

In samenwerking met