Naamloos-1_Tekengebied 1-03

Conditioned goods

Het vervoeren van goederen van afzender naar ontvanger is de eenvoudigste beschrijving van een logistieke keten. De bijbehorende betaling bewandelt vervolgens de route in omgekeerde richting. Binnen supply chains worden veel goederen onder vooraf gesproken condities opgeslagen en verzonden. Vandaar de titel ‘geconditioneerde goederen’.

Windesheim & TNO

In logistieke ketens worden veel goederen onder vooraf gesproken condities opgeslagen en vervoerd. Inzicht in de nakoming van deze condities is belangrijk, en heeft tevens de potentie ketens efficiënter te maken.
In samenwerking met Lamb Weston / Meijer en haar ketenpartners, hebben we onderzocht welke waarde real-time, verifieerbare temperatuurgegevens hebben voor de logistieke keten door het ontwikkelen en testen van een blockchain toepassing i.c.m. diverse temperatuursensoren die zijn meegestuurd met de gekoelde producten. Ook is verkend in welke mate dit inzicht kan leiden tot slimmere koelregimes tussen fabriek en opslag, en welke CO2 besparing hier mogelijk is.

Na verschillende op blockchain gebaseerde prototypes en experimenten met sensoren te hebben ingezet in de onderzochte context, hebben we als consortium besloten een stap terug te doen en het einddoel van deze toepassing opnieuw te beoordelen.

Mogelijk winsten en voordelen wegen nog niet op tegen de benodigde investering en betrokkenheid van alle ketenpartners.

 

Lamb Weston / Meijer

Aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer (LWM) levert haar bevroren producten aan vele afnemers in binnen- en buitenland. Volledig inzicht in de condities van de producten na het verlaten van de fabriek verhoogt de zekerheid rondom de productkwaliteit bij de eindklant en vergemakkelijkt de modaliteitskeuze voor vervoer.

Vanuit Digital Innovation team onderzoekt LWM nieuwe technologieën die bijdragen aan de transformatie naar een data-gedreven organisatie. Deze toepassing helpt bij het verkennen en inzetten van nieuwe technologie (blockchain en Internet-of-Things sensoren) in primaire processen. Diverse afdelingen hebben bijgedragen aan het uitvoeren van de experimenten.

Blockchain-technologie biedt de mogelijkheid om de betrouwbaarheid, traceerbaarheid en authenticiteit van informatie te garanderen, vooral in combinatie met smart contract gebaseerde overeenkomsten.

Belangrijkste les is dat innovaties op ketenniveau alleen slagen met volledig betrokken ketenpartners, i.c.m. een gezamenlijk gepercipieerd probleem en beoogde voordelen. Indien deze voornamelijk bij één speler liggen, is het lastig een verandering te implementeren

conditioned goods low

In samenwerking met