Sans titre(2)

Rail Cargo

Een groot deel van de goederen die in Europa worden vervoerd gaan over het spoor. Om dit mogelijk te maken, dient informatie te worden uitgewisseld rondom eventuele vertragingen of de status of kwaliteit van de vracht. Doordat de dataformaten verschillen, kunnen communicatiefouten en onveilige situaties voorkomen.

TNO

Tijdens de ideation sessies met Pharox ontstonden er vele idee├źn voor blockchain toepassingen in de spoorwegsector. De selectie van de meest geschikte was echter een flinke zoektocht, wat vooral bleek tijdens het benaderen van betrokken partijen. Voor velen is blockchain nog onbekend of te technisch. Ook is blockchain niet altijd de eerste oplossing voor het probleem. Uiteindelijk is gekozen voor het een case rondom onnodig uitval van goederenwagons.

Uitval van een goederenwagon kan grote gevolgen hebben, van een vertraging tot volledig uitval van een goederentrein doordat een tijdslot is verloren. De ontvangende partij loopt dan vrijwel altijd significante schade op. Met sensoren op de wagons en betere informatiedeling van rapportages van fysieke controles, onderhoud en onderhoudsplanning, wordt onnodig uitval voorkomen. De notarisfunctie van blockchain voorkomt discussies tussen de partijen (en belangen).

Deze concrete toepassing heeft met name ontwikkeling in het datadeel voortgebracht, het data (semantisch) model van de semantic ledger is uitgebreid en nieuwe digital twins en events zijn gedefinieerd. In de beschikbare tijd is het niet gelukt tot een demo te gekomen. Deze volgt mogelijk op korte termijn. In Europa vervoeren veel industrieel bedrijven hun (ruwe) grondstoffen en producten per spoor. Iedere keer dat spoorgoederen worden overgedragen in de logistieke keten (fabriek, intermodale operator, spooroperators, tractionair and wagonbeheerder), wordt informatie uitgewisseld tussen de betrokken partijen. Bij het uitwisselen van informatie in dit proces met meerdere partijen worden veel datastandaarden gebruikt en het vereist veel handmatige handelingen, die de kans op fouten verhogen.

In samenwerking met

Deliverables

Here are the results of our work on this use case: