Sans titre(2)

Rail Cargo

Een groot deel van de goederen die in Europa worden vervoerd gaan over het spoor. Om dit mogelijk te maken, dient informatie te worden uitgewisseld rondom eventuele vertragingen of de status of kwaliteit van de vracht. Doordat de dataformaten verschillen, kunnen communicatiefouten en onveilige situaties voorkomen.

Current situation

In Europa vervoeren veel industrieel bedrijven hun (ruwe) grondstoffen en producten per spoor. Iedere keer dat spoorgoederen worden overgedragen in de logistieke keten (fabriek, intermodale operator, spooroperators, tractionair and wagonbeheerder), wordt informatie uitgewisseld tussen de betrokken partijen.

Bij het uitwisselen van informatie in dit proces met meerdere partijen worden veel datastandaarden gebruikt en het vereist veel handmatige handelingen, die de kans op fouten verhogen.

Research question

In spoorgoederenvervoer wisselen niet alle betrokken partijen informatie uit volgens dezelfde standaard. Incidenteel leidt dit tot communicatiefouten en mogelijk onveilige situaties. Gebruik maken van hardware-trackers kan een oplossing zijn voor het vastleggen van de real-time situatie en tevens het verkleinen van de kans op menselijke fouten.

De vraag die we willen beantwoorden in deze toepassing is: Welke waarde kunnen hardware-trackers toevoegen aan het overzicht en beheer van spoorgoederenvervoer in Europa. Door deze vraag te beantwoorden krijgen deelnemende partijen meer controle op de keten en kunnen daardoor betere beslissingen nemen en spanningen in de supply chain voorkomen.

Intended solutions/products

We beogen het ontwikkelen van een proof-of-concept waarin alle entiteiten die onderdeel uitmaken van de spoorvervoer-keten (zoals klanten en fysieke objecten) gerepresenteerd worden in de vorm van digital twins. Dit maakt het ontwikkelen en testen van functionaliteit voor predictive maintenance, risicovermindering en planningoptimalisatie mogelijk voor betrokken partijen in samenwerking met Spark!.

In samenwerking met

Video presentatie

Coming soon...