Naamloos-1_Tekengebied 1-01

Blockcert

Alleen gecertificeerde aardappeltelers kunnen hun aardappelen leveren aan de producent van aardappelproducten. De certificering van de teler wordt uitgevoerd door een certificeringsinstantie. Certificaten worden op dit moment op papier en per PDF verstrekt aan de boer en gedeeld met de producent.

In dit proces zijn betrokken de certificerende instantie, de verwerker van aardappelen en de telers (boeren). De verwerker kan uitsluitend aardappelen kopen van gecertificeerde boeren. Alleen tussen deze partijen is er geen centrale database om na te gaan of een boer een geldig certificaat heeft of niet. Dit betekent dat het lastig is vast te stellen of alle partijen de correcte, geldige certificaten bezitten ten tijde van levering van de aardappelen. Vertrouwen speelt hierin een belangrijke rol.

Huidige situatie

Samen met Lamb Weston, één van ‘s werelds grootste producenten en verwerkers van aardappelproducten, en Vinçotte, een grote certificeringsinstantie, onderzoeken we de voordelen van digitale, betrouwbare certificaten. Met de huidige certificaten kunnen verschillende problemen ontstaan bij de certificeringen in de aardappelketen. Naast dat de certificaten vervalst kunnen worden, hebben de boeren te maken met papierwerk en administratie in het certificeringsproces. Daarbij is aan de kant van Vinçotte een groot deel van de afkeuringen van certificeringen te wijten aan interne inconsistenties. Het certificaat wordt per e-mail naar de boer gestuurd en in een Excel-sheet naar Lamb Weston. Er is geen administratie die inzichtelijk is voor alle betrokken partijen waardoor informatie gefragmenteerd en niet up-to-date beschikbaar is. Door het ontbreken van realtime inzicht kunnen er problemen ontstaan bij levering van de aardappelen.

Onderzoeksvraag

Blockchain technologie biedt de mogelijkheid betrouwbaarheid, traceerbaarheid en authenticiteit van informatie te garanderen. In samenspel met smart contract gebaseerde overeenkomsten in een trustless omgeving. Dit voorspelt een forse verandering in de opzet van supply chains. Producten kunnen worden gespiegeld in een digitale equivalent, de digital twin. Dit geldt ook voor bijbehorende documenten, zoals een certificaat.

De vraag die we willen beantwoorden in deze toepassing is: Welke waarde biedt realtime inzicht in de actuele staat van het certificaat van een specifieke teler? Biedt het platform tevens mogelijkheden voor uitbreiding met andere producenten en certificerende instanties? En welke verdere procesoptimalisatie zijn vervolgens te behalen? Door deze vraag te beantwoorden, krijgen deelnemende partijen meer grip op de keten en kunnen daardoor betere beslissingen nemen, gebaseerd op data, over toekomstige optimalisatie en productontwikkeling.

Intended solutions/products

Dit use case is gestopt door tijd beperkingen.

In samenwerking met