Samenwerken
Spark logo

Concurreren als logistieke keten

Wanneer we het hebben over blockchaintoepassingen, wordt er vaak vanuit één bedrijf gedacht. Het zoeken naar toepassingen voor datadeling om als bedrijf zo concurrerend mogelijk te zijn. Dat is opvallend. Het zijn namelijk niet bedrijven die concurreren met andere bedrijven, het zijn logistieke ketens die concurreren met andere logistieke ketens.

Samen met de partners en bedrijven bekijkt Victor van der Hulst, programmamanager van Spark! Living Lab, datadeling in verschillende sectoren. Er wordt onderzocht hoe blockchaintechnologie kan bijdragen aan een zo effectief en concurrerend mogelijke logistieke keten. Want een leverancier én afnemer met een complete informatiepositie, leidt tot een beter functionerende logistieke keten.

Veranderend businessmodel

Volgens Victor van der Hulst ontstaat er een ander businessmodel. Van je eigen concurrentiepositie in de keten versterken, naar als keten je concurrentiepositie versterken. “De positie waarbij je gebruikmaakt van de asymmetrische informatie, gaat verdwijnen. Door de digitalisering is er inmiddels technologie beschikbaar om op een veilige en betrouwbare manier data te delen. Dat leidt tot meer transparantie en inzicht in de complete keten.”

Productinformatie

Het overzichtelijk ontvangen van productinformatie blijkt, zeker in een crisissituatie, verdraaid lastig. Dat zagen we aan het begin van de coronacrisis. Vanwege een tekort aan beschermingsmiddelen, probeerden ziekenhuizen mondkapjes te importeren vanuit het buitenland. Uiteindelijk bleken de geïmporteerde mondkapjes uit Azië onvoldoende af te sluiten.

Grondstoffen en halffabricaten zijn vaak afkomstig uit Azië en komen terecht op de West-Europese markt. Die herkomst is voor de Nederlandse producent soms onbekend. Zo kwamen sommige bedrijven er pas met eerste coronagolf in China achter dat een deel van hun logistieke keten zich in China bevindt… Als deze informatie transparant zou zijn geweest, kon je als bedrijf de consequenties inschatten en de bedrijfsvoering hierop aanpassen.

Business-to-business

‘Business-to-consumer’ is op orde. Wanneer je online een bestelling plaatst, wordt gemeld dat het product de volgende dag bezorgd wordt. De consument vraagt ook om die traceerbaarheid. Bij ‘business-to-business’ zijn die gegevens veel minder concreet. Het gaat om het winnen of verliezen van een concurrentiepositie. Die verhoudingen zijn anders bij ‘business-to-consumer’.

De klantvraag geeft de retailer veel ‘macht’ in de keten. Maar zelfs de retailer heeft er baat bij dat zijn logistieke keten zo efficiënt mogelijk is. Want als bedrijven uit de logistieke keten meer indirecte kosten moeten maken vanwege een gebrek aan informatie, zie je dat altijd terug in de prijs van het product. Dat betekent dat de retailer niet alleen informatie uit de keten ontvangt, maar ook bereid moet zijn om informatie te geven.

Verduurzaming

Een efficiënte keten is zeker kostenverlagend. Maar we moeten ook kijken naar verduurzaming. Materialen hergebruiken en producten als een ‘dienst’ leveren. Dat vergt betrouwbaar inzicht in de gebruikte materialen en het gebruik van het product. “Bij online diensten vindt dit proces al plaatst. Een streamingsdienst als Spotify is zich bewust van de gebruikerservaring en kan deze daardoor continu verbeteren.” vertelt Victor van der Hulst.

Wil je meer weten over de nieuwste blockchaintoepassingen voor inzicht in levertijden, transparantie, herkomst en certificering op productniveau? Meld je aan voor de interactieve workshop over ‘Track & Trace’ op donderdag 22 april van 13.00 tot 14.00 uur. Aanwezig zijn Joris Tenhagen van Pharox en Victor van der Hulst, programma manager van Spark! Living Lab. Zij vertellen je alles over onze experimenten rondom dit thema en beschrijven een interessante usecase.