JeroenBreteler_300x210
TNO 700x490

Semantic Ledger: Gestandaardiseerd data delen op de blockchain met semantic web-technologie

By Jeroen Breteler - Scientist Innovator bij TNO

Blockchaintechnologie brengt ons dichter bij elkaar: we zitten met zijn allen in één netwerk, waardoor het makkelijker wordt om elkaars aanbod van diensten en data te vinden.

Maar om écht goed op elkaars processen in te kunnen haken, willen we ons ook van een gedeeld begrippenkader verzekeren. Daarom onderzoekt TNO onder de noemer Semantic Ledger hoe we het beste van twee werelden bij elkaar brengen: data delen via distributed ledger technology, en data standaardiseren door middel van semantic web-technologie.

Semantic Web-technologie is gericht op het maken en gebruiken van kennismodellen. Een kennismodel beschrijft de structuur in een dataset: het model bevat definities van begrippen en relaties tussen begrippen. Omdat kennismodellen vaak weer lenen van andere kennismodellen, valt een dataset op deze manier op zijn plek binnen een breed gedragen kennismodel dat profiteert van de domeininzichten van talloze experts. De modellen en datasets kunnen gevoed worden aan verdere tooling, zoals inferentiesoftware die nieuwe verbanden ontdekt, of validatiesoftware die de dataset op fouten controleert. En hoe specificeren we dan de validatiestandaard waar de data aan moet voldoen? Jawel, ook dat kan volgens een Semantic Web-standaard! Semantic Web helpt ons dus ook om specificaties en implementaties van elkaar te scheiden. Als we het eens zijn over de specificatie, kunnen we de details van het valideren aan de software overlaten.

TNO Data Science heeft uitgebreide ervaring met het gebruik van Semantic Web. Maar Semantic Ledger gaat een stap verder: TNO ontwikkelt software om best practices van het gebruik van Semantic Web op de blockchain te onderzoeken en te demonsteren. In eerdere projecten kwamen hieruit bijvoorbeeld demonstrators voor een wegtransport-track-and-trace-dienst en voor de uitwisseling van grondstofleveringsafspraken (zogenaamde  Long-Term Supplier Declarations). Een van de mooiste inzichten is dat de kennis-specificaties zelf ook on-chain gedeeld kunnen worden. Een specificatie krijgt dan een unieke identifier, waar alle betrokken partijen in een proces naar kunnen refereren. Voor ambiguïteit is geen plek meer: alle partijen kunnen elkaar wijzen op de precieze begrippen die in de specificatie zijn vastgelegd.

Binnen Spark!, en ook andere projecten zoals www.federatedplatforms.eu, zal TNO de Semantic Ledger-aanpak toepassen op meer en grotere use-cases binnen de logistiek, zoals het bijhouden van de koelingsomstandigheden tijdens het vervoer van aardappelen. Een van de volgende beoogde technische mijlpalen voor Semantic Ledger is om ook gehele processen te standaardiseren, zodat voor alle betrokken partijen in een proces duidelijk is wie er welke verantwoordelijkheden draagt bij elke stap in het proces. Op die manier maakt u, ook wanneer uw nieuwe zakenpartner een onbekend gezicht op de blockchain is, de verwachtingen glashelder.

Heeft u interesse in het aandragen van een use-case voor Semantic Ledger? Treed dan in contact via Spark! Living Lab.