Spark logo

Spark! Living Lab Blockchain Conference

Kom op 23 november tijdens ons gratis jaarlijkse Spark! event alles te weten over blockchain-toepassingen in de logistiek. Mogelijk gaat u naar huis met een toepassing die uw uitdagingen oplost!

Spark! event Blockchain als ketenregisseur?

Uw organisatie zit midden in de digitale transitie en denkt na over nieuwe manieren van werken die hierdoor ontstaan. Technologie biedt enorme kansen, bijv. rondom volledige transparantie in supply chains en (geautomatiseerde) sturing en afhandeling. Voor zowel handels- en productiebedrijven als de logistieke sector biedt dit grote kansen, waarbij het nu belangrijk is een goed beeld te vormen van de nabije toekomst. Vooral aan blockchain en Internet of Things (IoT) worden grote veranderingen toegeschreven, mede richting verduurzaming, al zijn er nog veel vragen. Wat biedt deze technologie aan voordelen en waarmee dient rekening gehouden te worden? Welke toepassingen zijn er reeds? En hoe kan een organisatie en haar keten hier mee starten?

Inhoud

Dinsdag 23 november 2021 organiseert Spark! Living Lab haar conferentie Blockchain als ketenregisseur? Initiatiefnemers zijn Hogeschool Windesheim, TNO, TU Delft, Blocklab, TKI Dinalog, evofenedex en de SCF Community. De conferentie brengt verladers en logistieke ondernemers, marktpartijen, onderzoekers en consortiumleden bij elkaar vanuit concrete vragen én toepassingen uit de praktijk. In verschillende presentaties en demonstraties maken zij blockchain en IoT-toepassingen zichtbaar en voordelen duidelijk.

Centrale thema’s tijdens de conferentie zijn:

  • Wat is blockchain en welke rol speelt het in de digitale transformatie?
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau?
  • Demonstraties van blockchain-toepassingen in supply chain en logistiek.
  • Wat kan u als bedrijf doen en hoe vliegt u dit aan?
  • Hoe brengen we uw case een stap dichterbij succes?

We nemen u mee in de snel veranderende wereld en laten zien hoe samenwerken, informatiedeling en innoveren u helpen succesvol te zijn, én blijven. Korte, interactieve demonstraties van toepassingen geven een beeld wat nu reeds kan. Aangevuld met belangrijke lokale en internationale ontwikkelingen bent u in staat uw eigen visie te ontwikkelen, voorzien van acties waarmee u direct kunt beginnen.

Save the date

Datum: Dinsdag 23 november 2021

Tijden: 13.00 uur – 17.30 uur (inloop om 12.30 uur)

Locatie: Zoetermeer, evofenedex

Aanmelden: gratis aanmelden via dit formulier

Als je je aanmeldt, krijg je binnenkort een uitgewerkt programma én meer informatie over de verschillende sessies. Als je zelf graag een actieve rol wil spelen bij (de voorbereiding van) één van de werksessies en masterclasses of als je vragen/opmerkingen hebt, laat het weten aan Victor van der Hulst – info@sparklivinglab.nl of Stefan Heeringa – s.heeringa@evofenedex.nl.

NB – Vanzelfsprekend houden we alle ontwikkelingen rondom corona scherp in de gaten. We volgen de adviezen van de overheid en nemen tijdens het evenement alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht.

Graag tot ziens op deze conferentie.

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede) gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de topsector Logistiek.

Sprekers

Prof.dr. Jack AA van der Veen

evofenedex Leerstoel Supply Chain Management
Nyenrode Business Universiteit

Corona, energietransitie, leveringsproblemen, handelsbelemmeringen; het zijn slechts een paar voorbeelden van de snel veranderende, onvoorspelbare en complexe omgeving waarin organisaties moeten opereren. Natuurlijk weten we al lang hoe we daar mee om moeten gaan: transparantie, responsiviteit, wendbaarheid, innovatie en ketensamenwerking zijn stuk voor stuk noodzakelijk. Maar het daadwerkelijk toepassen van deze concepten in de weerbarstige praktijk blijkt geen sinecure. In deze inleiding aandacht voor ketenregie; een nieuwe managementmethode om vorm te geven aan organisaties die woorden omzetten in daden en zo de toekomst aankunnen. Met daarin ook speciale aandacht voor hoe informatie-uitwisseling hierbij een cruciale rol speelt.

Leontien Hasselman-Plugge

CEO
SUPPLY CHAIN INFORMATION MANAGEMENT B.V.

Supply chain optimalisatie met het uitwisselen van alle relevante data tussen alle relevante actoren in de varkensketen. Blockchain garandeert de betrouwbaarheid van genetica-, gezondheids- en voerdata met behulp van smart contracts en garandeert track en trace op batch niveau. Als onderdeel van het platform wordt medio 2022 een footprint calculator toegevoegd zodat de CO2 footprint on pack voor al het varkensvlees met de Nederlandse consument wordt gecommuniceerd. In deze sessie licht Leontien toe hoe het platform functioneert en wat het voor inzichten oplevert. Hoe het data delen toegankelijk heeft gemaakt voor een van oorsprong gesloten sector en hoe zelfs voerleveranciers en soya traders zijn aangesloten op een platform dat in 2022 voor de gehele Nederlandse varkenssector operatief is.

Milou Klooster

Oprichter
RTI Blockchain

Emballage kost elke organisatie in de keten veel tijd, geld en frustratie. Het is vaak een grote onbeheerste kostenpost voor organisaties, maar men kan niet zonder. Hieruit ontstond het idee een toepassing te ontwikkelen voor het onomstotelijk registreren van kratten, pallets en ander verpakkingsmateriaal. In de sessie legt Milou uit hoe men tot deze toepassing is gekomen en wat het de gebruikers oplevert.

Hjalmar van der Schaaf

CEO, Oprichter
CargoLedger

Papier is nog steeds veel werk in de hedendaagse supply chain, logistiek en transport. Papier is gedoe. Raakt kwijt. Echter, papier zorgt ook voor vertrouwen. Dat vertrouwen kan op een andere manier worden georganiseerd met blockchain. Data delen wordt makkelijk. Verwijderen onmogelijk. En wijzigingen zijn transparant. In deze sessie vertelt Hjalmar hoe de e-CMR bijdraagt aan data gedreven logistiek.

Martijn Springer

R&D (Global) - G&I Manager
Henkel

Het delen van data en afhandelen van diverse bedrijfsprocessen vereisen een veilige, betrouwbare en vooral transparante infrastructuur. Vanuit deze achtergrond heeft Henkel een open ecosysteem ontwikkeld dat streeft naar automatisering en digitalisering van belasting- en handelsprocessen in de hele industrie. Om een branchebrede standaard op te zetten tussen bedrijven, leveranciers en autoriteiten voor gegevens- en informatie-uitwisseling in verschillende belasting- en douaneprocessen, is gekozen voor een “use-case” rondom de zogeheten “Long term supplier declarations” (LTSD) waarin relevante masterdata (o.a. de oorsprong van een product of materiaal) tussen (ver)kopers is vastgelegd om bijvoorbeeld douane- en belastingsprocessen te versnellen. De voordelen van blockchain en toekomstige additionele ambities binnen het open ecosysteem worden door Martijn Springer toegelicht.

Meer sprekers volgen binnenkort

Agenda

Agenda event(5)

Over het event

Spark! Living Lab presenteert voor het eerst in haar bestaan de (tussentijdse) projectresultaten.

Kom net als onze consortiumleden, bedrijven en onderwijsinstellingen 23 november 2021 naar evofenedex in Zoetermeer voor het Spark! event. Gezamenlijk presenteren we resultaten en bevindingen, discussieren en experimenten we met ontwikkelde toepassingen op het gebied van data-deling in supply chains.

Voor wie?

Ongeveer 100(*) deelnemers worden verwacht, waaronder CxO's, Heads of Innovation and Technology, Supply Chain managers, overheid, leveranciers en vele anderen.

Op het Spark! event worden toepassingen en bevindingen gedemonstreerd die gezamenlijk zijn ontwikkeld door studenten, onderzoekers en IT-dienstverleners.

* Afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen

Onderwerpen

Op de Spark! event agenda vindt u keynotes van experts, case studies rondom toepassingen, interactieve paneldiscussies en meer.

We verkennen hiermee de diverse sectoren die aan de vooravond staan van een transformatie, aangejaagd door opkomende datadelings-technologie. Aansluitend kunt u presentaties over relevante blockchain toepassingen in supply chain en logistiek verwachten, evenals sessies rondom Internet of Things (sensors), big data, sustainability, etc.