Spark logo

Spark! Living Lab Blockchain Conference

16 JUNI 2022

Beleef ons gratis jaarlijkse Spark! event nogmaals en kom alles te weten over blockchain-toepassingen in de logistiek met de presentaties en foto's.

Spark! event Blockchain als ketenregisseur?

Uw organisatie zit midden in de digitale transitie en denkt na over nieuwe manieren van werken die hierdoor ontstaan. Technologie biedt enorme kansen, bijv. rondom volledige transparantie in supply chains en (geautomatiseerde) sturing en afhandeling. Voor zowel handels- en productiebedrijven als de logistieke sector biedt dit grote kansen, waarbij het nu belangrijk is een goed beeld te vormen van de nabije toekomst. Vooral aan blockchain en Internet of Things (IoT) worden grote veranderingen toegeschreven, mede richting verduurzaming, al zijn er nog veel vragen. Wat biedt deze technologie aan voordelen en waarmee dient rekening gehouden te worden? Welke toepassingen zijn er reeds? En hoe kan een organisatie en haar keten hier mee starten?

Inhoud

Donderdag 16 juni 2022 organiseerde Spark! Living Lab haar conferentie Blockchain als ketenregisseur? Initiatiefnemers zijn Hogeschool Windesheim, TNO, TU Delft, Blocklab, TKI Dinalog, evofenedex en de SCF Community. De conferentie bracht verladers en logistieke ondernemers, marktpartijen, onderzoekers en consortiumleden bij elkaar vanuit concrete vragen én toepassingen uit de praktijk. In verschillende presentaties en demonstraties maakten zij blockchain en IoT-toepassingen zichtbaar en voordelen duidelijk.

Centrale thema’s tijdens de conferentie waren:

  • Wat is blockchain en welke rol speelt het in de digitale transformatie?
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau?
  • Demonstraties van blockchain-toepassingen in supply chain en logistiek.
  • Wat kan u als bedrijf doen en hoe vliegt u dit aan?
  • Hoe brengen we uw case een stap dichterbij succes?

We namen de aanwezigen mee in de snel veranderende wereld en lieten zien hoe samenwerken, informatiedeling en innoveren u helpen succesvol te zijn, én blijven. Korte, interactieve demonstraties van toepassingen gaven een beeld wat nu reeds kan. Aangevuld met belangrijke lokale en internationale ontwikkelingen zijn de aanwezigen in staat gesteld een eigen visie te ontwikkelen, voorzien van acties waarmee men direct kan beginnen.

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede) gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de topsector Logistiek.

This event has been supported by funding from the European Regional Development Fund through the Interreg NWE project ‘Blockstart’.

Agenda

Agenda event (4)

Sprekers

Leontien Hasselman-Plugge

Co-CEO
ImpactBuying B.V.

Supply chain optimalisatie met het uitwisselen van alle relevante data tussen alle relevante actoren in de varkensketen. Blockchain garandeert de betrouwbaarheid van genetica-, gezondheids- en voerdata met behulp van smart contracts en garandeert track en trace op batch niveau. Als onderdeel van het platform wordt medio 2022 een footprint calculator toegevoegd zodat de CO2 footprint on pack voor al het varkensvlees met de Nederlandse consument wordt gecommuniceerd. In deze sessie licht Leontien toe hoe het platform functioneert en wat het voor inzichten oplevert. Hoe het data delen toegankelijk heeft gemaakt voor een van oorsprong gesloten sector en hoe zelfs voerleveranciers en soya traders zijn aangesloten op een platform dat in 2022 voor de gehele Nederlandse varkenssector operatief is.

Milou Klooster

Oprichter
RTI Blockchain

Emballage kost elke organisatie in de keten veel tijd, geld en frustratie. Het is vaak een grote onbeheerste kostenpost voor organisaties, maar men kan niet zonder. Hieruit ontstond het idee een toepassing te ontwikkelen voor het onomstotelijk registreren van kratten, pallets en ander verpakkingsmateriaal. In de sessie legt Milou uit hoe men tot deze toepassing is gekomen en wat het de gebruikers oplevert.

Hjalmar van der Schaaf

CEO, Oprichter
CargoLedger

Papier is nog steeds veel werk in de hedendaagse supply chain, logistiek en transport. Papier is gedoe. Raakt kwijt. Echter, papier zorgt ook voor vertrouwen. Dat vertrouwen kan op een andere manier worden georganiseerd met blockchain. Data delen wordt makkelijk. Verwijderen onmogelijk. En wijzigingen zijn transparant. In deze sessie vertelt Hjalmar hoe de e-CMR bijdraagt aan data gedreven logistiek.

Robert Rongen

Oprichter
Smartys

In deze sessie demonstreert Robert de Smartys simulatie waarmee bedrijven op een interactieve manier leren wat de kansen en bedreigingen zijn van blockchain in de bedrijfsvoering. De case richt zich op datadeling in een logistieke ketens, waarin sensoren worden ingezet om goederen te monitoren en volgen, en deze data beschikbaar wordt gesteld t.b.v. (automatische) SLA afhandeling.

Over het event

Spark! Living Lab presenteert haar projectresultaten en relevante ontwikkelingen.

Kom net als onze consortiumleden, bedrijven en onderwijsinstellingen 16 jnui 2022 naar evofenedex in Zoetermeer voor het Spark! event. Gezamenlijk presenteren we resultaten en bevindingen, discussieren en experimenten we met ontwikkelde toepassingen op het gebied van data-deling in supply chains.

Voor wie?

Ongeveer 100(*) deelnemers worden verwacht, waaronder CxO's, Heads of Innovation and Technology, Supply Chain managers, overheid, leveranciers en vele anderen.

Op het Spark! event worden toepassingen en bevindingen gedemonstreerd die gezamenlijk zijn ontwikkeld door studenten, onderzoekers en IT-dienstverleners.

* Afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen

Onderwerpen

Op de Spark! event agenda vindt u keynotes van experts, case studies rondom toepassingen, interactieve paneldiscussies en meer.

We verkennen hiermee de diverse sectoren die aan de vooravond staan van een transformatie, aangejaagd door opkomende datadelings-technologie. Aansluitend kunt u presentaties over relevante blockchain toepassingen in supply chain en logistiek verwachten, evenals sessies rondom Internet of Things (sensors), big data, sustainability, etc.